Tenester

Vi tilbyr Offentleg Revisjon, Rekneskapsføring, Revisjon, Kurs og Rådgjeving

Offentleg Revisjon

 • Rekneskapsrevisjon
 • Forvaltningsrevisjon
 • Eigarskapskontroll
 • Andre attesjonsoppdrag

Rekneskapsføring

 • Årsrekneskap
 • Løn
 • Økonomistyring
 • For mindre og mellomstore bedrifter

Revisjon

 • Årsrekneskap
 • Attestasjonar
 • Andre revisjonrelaterte oppdrag

Kurs og Rådgjeving

 • Kurs og rådgjeving i aktuelle tema
 • Rådgjeving til kommunar
 • Rådgjeving til kommunalt eigde selskap