Revisjon

Revisjon

Vi kan tilby revisjon av årsrekneskap og andre revisjonsrelaterte oppdrag, mellom anna attestasjonar. Desse tenestene blir ivareteke av dotterselskapet Vestlandsrevisjon AS. Selskapet er eit godkjente revisjonsselskap og reviderer i henhold til internasjonale standardar for revisjon. Vi er medlem i Den norske Revisorforening, og våre medarbeidarar har kompetanse på revisjon av både private og offentlege selskap. Vi har tilsette med lang erfaring og kjennskap til mange ulike bransjar.