Revisjon

Revisjon

Vi kan tilby revisjon av årsrekneskap og andre revisjonsrelaterte oppdrag, mellom anna attestasjonar. Desse tenestene blir ivareteke av dotterselskapa Nordhordland Revisjon AS og Vestlandsrevisjon AS. Selskapa er godkjente revisjonsselskap og reviderer i henhold til internasjonale standardar for revisjon. Vi er medlem i Den norske Revisorforening, og våre medarbeidarar har kompetanse på revisjon av både private og offentlege selskap. Vi har tilsette med lang erfaring og kjennskap til mange ulike bransjar.

EnglishNorwegian