Rekneskapsføring

Rekneskapsføring

Vestlandsrevisjon IKS er organisert med dotterselskap/aksjeselskap som tilbyr rekneskapsføring av årsrekneskap.
Tenesta blir ivareteke av Vestlandsrevisjon AS. 

Selskapet er eit godkjent autorisert rekneskapsførarselskap, og gjev profesjonell bistand innan rekneskap, løn og økonomistyring til mindre og mellomstore bedrifter.
Våre medarbeidarar har kompetanse på rekneskapsføring av private og offentlege selskap. Selskapet brukar UniMicro sitt rekneskapsprogram.