Rekneskapsføring

Rekneskapsføring

Vestlandsrevisjon IKS er organisert med dotterselskap/aksjeselskap som tilbyr rekneskapsføring av årsrekneskap.
Tenesta blir ivareteke av Nordhordland Revisjon AS og Vestlandsrevisjon AS. 

Selskapa er godkjente autoriserte rekneskapsførarselskap, og gjev profesjonell bistand innan rekneskap, løn og økonomistyring til mindre og mellomstore bedrifter.
Våre medarbeidarar har kompetanse på rekneskapsføring av private og offentlege selskap. Selskapet brukar UniMicro sitt rekneskapsprogram.

EnglishNorwegian