Kurs og Rådgjeving

Kurs og Rådgjeving

Vi kan tilby våre kundar rådgjeving og kurs i aktuelle tema. Rådgjeving til kommunar og kommunalt eigde selskap er ein viktig og naturleg del av arbeidet vårt. Sjølvsagt innanfor dei rammer vi har lov til. Oppdraga vi utfører for eigarkommunane våre er ikkje underlagt krav om utlysing eller konkurranseutsetjing frå kommunen si side. I vårt rådgjevingsarbeid dreg vi nytte av vår spisskompetanse innan offentleg verksemd og god kjennskap til våre eigarkommunar og lokale tilhøve.

Ta kontakt for nærare informasjon og avtale.