Vestlandsrevisjon

Kva vi tilbyr

Vi tilbyr ei rekke ulike tenester innanfor revisjon og rekneskapsføring

Offentleg Revisjon

Offentleg Revisjon

Vi har som mål å vere den beste revisjonsløysinga for kommunar og evt fylkeskommunar…

Rekneskapsføring

Rekneskapsføring

Selskapa er godkjente autoriserte rekneskapsførarselskap, og gjev profesjonell bistand innan rekneskap…

Revisjon

Revisjon

Vi kan tilby revisjon av årsrekneskap og andre revisjonsrelaterte oppdrag, mellom anna attestasjonar…

Kurs og Rådgjeving

Kurs og Rådgjeving

Vi kan tilby våre kundar rådgjeving og kurs i aktuelle tema. Rådgjeving til kommunar og kommunalt eigde selskap er ein viktig…

Vi har kontor i Knarvik og på Voss